Vol. 2 Issue 12 (December)

Sr. No. Title Author Name Download
0 0 contents NMIJMSDec 2015 Dr. Kalyan Gangarde
1 INDIAN SENSIBILITY IN WOMAN IN THE NOVELS OF SHASHI DESHPANDE Dr. Ranjana Channa
2 SEARCHING FOR IDENTITY IN BAUMGARTNER’S BOMBAY Dr. Sadhana Agrawal
3 THE POLITICS OF NATURE AND (THE) ENVIRONMENT Gayatri Mehra
4 THEMES OF MAHESH DATTANI Dr. L.V. Padmarani Rao
5 ENGLISH LANGUAGE TEACHING: PROBLEMS AND STRATEGIES Sandeep Kumar
6 Bharatiya badalti kutumbvyavastha va sarogasi mata Sunita Attmaramji Tengse
7 Vaidik wangmay me nari ka swarup anv sthiti Narottam Nirmal
8 dohare daman ka sanyukta avachetan:bhartiya dalit Nilame Gajanan Suryakant
9 Hindi sahitya me marathwada ke purush sahityakaro ka yogdan Dr. Deepa Dattatray Kuchekar
10 Bhartiya nokarshahi me navin pravruttiya anv rajnaitik vikas Dr. Alka Bhargav
11 SEARCH FOR IDENTITY IN RITA DOVE’S POETRY Sunita Kharikap